ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง จ.ชม มีความประสงค์ สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 22 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 2995 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    22/08/2560
 • อ่าน   76
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294