ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 10 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 2766
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    10/08/2560
 • อ่าน   103
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294