ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 •     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 23 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2915
 • หน่วยงาน    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    23/08/2560
 • อ่าน   74
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294