ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านข้าวแท่นหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายหลวง
 •     เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านข้าวแท่นหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248 ต่อ 302
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2560
 • หมดเขต    22/08/2560
 • อ่าน   79
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294