ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 180 หน่วย
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 180 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักอำนวยการศาลประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2500 ต่อ 119
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2560
 • หมดเขต    01/09/2560
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294