ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 4380 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2560
 • หมดเขต    21/08/2560
 • อ่าน   117
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294