ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดระบบควบคุมกล้องภายในศูนย์ควบคุม CCTV จำนวน 127 ตัว (ติดตั้งโครงการ SAFETY ZONE)เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดระบบควบคุมกล้องภายในศูนย์ควบคุม CCTV จำนวน 127 ตัว (ติดตั้งโครงการ SAFETY ZONE)เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 25 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • หมดเขต    25/08/2560
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294