ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลหนองผึ่ง ลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ 1
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลหนองผึ่ง ลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 3882 -3 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294