ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เครื่องจักรและแรงงานคน จำนวน 17 สาย บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เครื่องจักรและแรงงานคน จำนวน 17 สาย บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5333 8048-9 ต่อ 114
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294