ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบถังเก็บน้ำดี ณ หอดูดาวฯสงขลา จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ทรัพย์สิน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1268 ต่อ 272
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • หมดเขต    28/08/2560
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294