ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงการส้รางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) จำนวน 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงการส้รางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) จำนวน 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 5542 ต่อ 122
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • หมดเขต    28/08/2560
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294