ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมท่อลอดสายกลาง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมท่อลอดสายกลางหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านศาลา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    08/08/2550
 • อ่าน   680
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294