ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตพื้นที่รักผิดชอบ ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตพื้นที่รักผิดชอบ ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 3600,0 5334 3602 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294