ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายอินทร ชัยชนะ ถึงบริเวณบ้านกำนันตำบลสันผีเสื้อ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 305.00 เมตร ความลึกท้องราง 0.20-0.60 เมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 035/2
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายอินทร ชัยชนะ ถึงบริเวณบ้านกำนันตำบลสันผีเสื้อ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 305.00 เมตร ความลึกท้องราง 0.20-0.60 เมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 035/2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 4380 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294