ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 323 รายการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 323 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 7 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5343 8110 -1 ต่อ 26
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    07/09/2560
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294