ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร
 •     สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 1 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 6491
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    01/09/2560
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294