ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 30 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 6553 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    30/08/2560
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294