ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งและปรับปรุงกล้องวงจรปิด จำนวน 2 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งและปรับปรุงกล้องวงจรปิด จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 0103 ต่อ 25
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    04/09/2560
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294