ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคารจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 1 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคารจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 5070 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    04/09/2560
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294