ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่จัดซื้อด้วยเงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 45 รายการ
 •     ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 142 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่จัดซื้อด้วยเงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 45 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 142 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 18 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 2340 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 142 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    18/09/2560
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294