ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 (สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด) ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 (สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด) ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5330 1597 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    04/09/2560
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294