ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์(ยกสูง) จำนวน 1 คัน
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.ชม มีความประสงค์ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์(ยกสูง) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 3231 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    04/09/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294