ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัดฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัดฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 30 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 1420 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    30/08/2560
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294