ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 107 หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว-หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 31 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 3726 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294