ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 2128-9 ต่อ 15-16
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   161
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294