ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 30 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 3618-9 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    30/08/2560
 • อ่าน   162
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294