ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุ Asphal Concrete หนา 0.05 เมตร ปริมาณงาน 2,562 ตารางเมตร ปูพร้อมบดอัด เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ของส่วนจัดการต้นน้ำ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุ Asphal Concrete หนา 0.05 เมตร ปริมาณงาน 2,562 ตารางเมตร ปูพร้อมบดอัด เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ของส่วนจัดการต้นน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 5560 ,0 5327 6100 ต่อ 208,209
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294