ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 1543 ต่อ 209
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2560
 • หมดเขต    01/09/2560
 • อ่าน   161
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294