ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8517
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294