ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05382 0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2560
 • หมดเขต    22/08/2560
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294