ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 98 รายการ
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 98 รายการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2215
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2560
 • หมดเขต    18/09/2560
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294