ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังต้นน้ำแบบตามแนวพระราชดำริป๊อกบ้านปรอดพ บ้านซิแบร หมู่ที่ 7
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังต้นน้ำแบบตามแนวพระราชดำริป๊อกบ้านปรอดพ บ้านซิแบร หมู่ที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5200 5991
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2560
 • หมดเขต    29/08/2560
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294