ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด
 •     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 52 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2913,0 5394 2914
 • หน่วยงาน    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2560
 • หมดเขต    20/10/2560
 • อ่าน   120
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294