ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ www.namboluang.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294