ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 57 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ www.agro.cmu.ac.th ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2561
 • หมดเขต    02/02/2561
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294