ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดมาตราวัดน้ำชำรุด จำนวน 3 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดมาตราวัดน้ำชำรุด จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ีมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 6981
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2561
 • หมดเขต    27/02/2561
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294