ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างงานต่อเติมหลังคาบริเวณทางเข้ารถขนเงิน ธพ.ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่ และงานปรับปรุงประตูทางเข้ารถขนเงิน
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างงานต่อเติมหลังคาบริเวณทางเข้ารถขนเงิน ธพ.ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่ และงานปรับปรุงประตูทางเข้ารถขนเงิน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเต ิมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 1203
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2561
 • หมดเขต    04/05/2561
 • อ่าน   157
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294