ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของสำนักงานฯ เขต 12 เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2220
 • หน่วยงาน    สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2561
 • หมดเขต    10/05/2561
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294