ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 งาน ได้แก่ เรือนแถวพักอาศัย หลังลำดับที่ 71 โดยวิธีเจาะจง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 งาน ได้แก่ เรือนแถวพักอาศัย หลังลำดับที่ 71 โดยวิธีเจาะจง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8514
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2561
 • หมดเขต    04/05/2561
 • อ่าน   148
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294