ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 โดยการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 โดยการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   148
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294