ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 76 รายการ . วัสดุเหลือจากการซ่อมเปลี่ยน (ยางรถยนต์) จำนวน 80 เส้น และเศษเหล็ก จำนวน 3,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กำหนดขายเวลา 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4133 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2561
 • หมดเขต    28/05/2561
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294