ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก เพื่อจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ทำขาเทียมฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเต ิมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271 ต่อ 305,306
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2561
 • หมดเขต    30/05/2561
 • อ่าน   130
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294