ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 61 รายการ
 •     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 61 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเต ิมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4121-5 ต่อ 704
 • หน่วยงาน    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2561
 • หมดเขต    08/06/2561
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294