ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีการเปิดซองเสนอราคางานปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคาร 1,2,4/1,4/2,5/1และ5/2 จำนวน 8 ตัว
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาด้วยวิธีการเปิดซองเสนอราคางานปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคาร 1,2,4/1,4/2,5/1และ5/2 จำนวน 8 ตัว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเต ิมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 1206
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2561
 • หมดเขต    30/05/2561
 • อ่าน   133
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294