ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน
 •     สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจะมีการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2393-5 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   156
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294