ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taladkhwan.comหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5348 4539
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   117
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294