ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2393-5 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2561
 • หมดเขต    14/08/2561
 • อ่าน   130
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294