ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 •     เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 3600 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2561
 • หมดเขต    06/08/2561
 • อ่าน   133
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294