ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝนปี 2560และข้าวพันธุ์จำหน่ายฤดูฝน ปี 2560
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝนปี 2560 และข้าวพันธุ์จำหน่ายฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 2 รายการ ในวันที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   143
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294