ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับอาคารเรียนใหม่ จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) , จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ,เครื่องแบบพนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 2 รายการ
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับอาคารเรียนใหม่ จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) , จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ,เครื่องแบบพนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนงานพัสดุ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 หรือสอบถามข้อมูเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271 ต่อ 305
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/08/2561
 • หมดเขต    06/09/2561
 • อ่าน   105
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294